I Can'T Believe It'S Not Polary. - Come Fly The Friendly Polary.

pärmar stockholm

En av mina passioner är inredning. Jag älskar inredning och brukar plöja igenom inredningstidningar för att få inspiration. Jag samlar klipp för såväl privata som professionella ändamål och arkiverar dem i pärmar i Stockholm, med plastfickor. Dessa är mina arkiv, som jag uppdaterar allt eftersom. Arkiven är välorganiserade, med underrubriker på plastfickorna. Jag samlar både för vår pågående husrenovering, och för att starta ett inredningsföretag i framtiden. Det kommer att bli helt suveränt bra!